Gminna Spółka Wodna  "Kutnowianka"

Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka"

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy Kutno
INFORMACJE O SPÓŁCE
Zarząd Spółki jest pięcioosobowy: 1. Przewodniczący Zarządu - Pan Konrad Lasecki - złożył rezygnację w maju 2018 roku, 2. Pani Małgorzata Jędrzejczak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - obecnie pełniąca obowiązki Przewodniczącego Zarządu, 3. Pan Krzysztof...
INFORMACJE RODO
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych członków Gminnej Spółki Wodnej "Kutnowianka" pełni inspektor BODO24 OGŁOSZENIE RODO (PDF) KLAUZULA (PDF) KLAUZULA (ODT)
DOKUMENTY
INFORMACJA OGŁOSZENIE RODO STATUT KLAUZULA (PDF) KLAUZULA (ODT)
KONTAKT
Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka" Woźniaków 61 99-300 Kutno tel. 24 254-20-33 668-626-653 668-626-685 email kutnowianka@idsl.pl

INFORMACJE O SPÓŁCE

Zarząd Spółki jest pięcioosobowy:
1. Przewodniczący Zarządu – Pan Konrad Lasecki – złożył rezygnację w
maju 2018 roku,
2. Pani Małgorzata Jędrzejczak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu –
obecnie pełniąca obowiązki Przewodniczącego Zarządu,
3. Pan Krzysztof Gawrysiak – Członek Zarządu,
4. Pan Jan Olesiński – Członek Zarządu,
5. Pan Paweł Bińkowski – Członek Zarządu – złożył rezygnację w maju 2018
roku.

Komisja Rewizyjna:
1. Pani Małgorzata Bronikowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2. Pani Jadwiga Wasiak – Członek,
3. Pan Andrzej Ignaczak – Członek.


KATASTER


 

 

KONTAKT

Gminna Spółka Wodna „Kutnowianka”
Woźniaków 61
99-300 Kutno
tel. 24 254-20-33
668-626-653
668-626-685
email kutnowianka@idsl.pl

INFORMACJE RODO

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych członków Gminnej Spółki Wodnej „Kutnowianka” pełni inspektor BODO24